f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 5 ระหว่าง กม.31+076-กม.33+490 ปริมาณงาน 21,896 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.187+318-กม.189+290 LT. ปริมาณงาน 22,935 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงแผน
23 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 5 ระหว่าง กม.31+076-กม.33+490 ปริมาณงาน 21,896 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงแผน
24 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ตอน 2 ระหว่าง กม.62+130-กม.63+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
25 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.77+325-กม.80+895 ปริมาณงาน 36,000 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.182+469-กม.185+740 RT. ปริมาณงาน 36,141 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ตอน 2 ระหว่าง กม.8+364-กม.10+800 ปริมาณงาน 22,086 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ตอน 2 ระหว่าง กม.8+364-กม.10+800 ปริมาณงาน 22,086 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ตอน 2 ระหว่าง กม.8+364-กม.10+800 ปริมาณงาน 22,086 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงแผน
30 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี-ตะโก ระหว่าง กม.40+455-กม.43+510 และ กม.57+075-กม.59+250 ปริมาณงาน 47,235 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 126 รายการ