f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.196+000-กม.197+650 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39,158 ตารางเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.196+000-กม.197+650 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39,158 ตารางเมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
13 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ระหว่าง กม.157+080-กม.157+950 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32,462 ตารางเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.83+070- กม.83+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.20+790-กม.21+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2438 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกตลาดเมืองใหม่ - เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ,205 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ที่ กม.1+192 และทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ที่ กม.49+495 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ตอน 2 ระหว่าง กม.62+130-กม.63+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 16/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 4 ระหว่าง กม.187+318-กม.189+290 LT. ปริมาณงาน 22,935 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 126 รายการ