f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
121 20/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
122 20/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
123 20/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีสะท้อนแสง ขนาดจุ 400 กรัม จำนวน 50 กระป๋อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
124 12/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย-ชุมพวง ที่ กม.0+015-กม.0+110 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
125 07/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-3-12.50 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.85+647-กม.85+747 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
126 03/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 121 ถึง 126 จาก 126 รายการ