f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.232+734 - กม.233+054 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 611/-/64/261 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 611/60/64/260 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
108 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ที่ กม.209+500 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2564 611/-/64/259 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2564 611/40/64/258 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2564 611/45/64/257 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2564 611/60/64/256 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
112 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2564 611/45/64/255 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
113 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ที่ กม.208+285 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2564 611/-/64/254 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
114 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ที่ กม.209+579 ด้านขวาทาง (งานบูรณะ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2564 611/-/64/253 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 611/60/64/220 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2564 611/40/64/252 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
117 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ที่ กม.218+775 ด้านขวาทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2564 611/-/64/251 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2564 611/45/64/249 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
119 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ทล.2150 ตอนควบคุม0102 ตอน คง-โนนไทย ที่กม.36+075(4แยกบ้านคูเมือง), ทล.205 ตอนควบคม0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่กม.230+435, ทล.2160 ตอนควบคุม0100 ตอน คง-บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.30+990-กม.32+217.60 จำนวน 1งาน 31/05/2564 611/-/64/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
120 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ทล.2150 ตอนควบคุม0102 ตอน คง-โนนไทย ที่กม.36+075(4แยกบ้านคูเมือง), ทล.205 ตอนควบคม0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่กม.230+435, ทล.2160 ตอนควบคุม0100 ตอน คง-บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.30+990-กม.32+217.60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพา 31/05/2564 611/-/64/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 929 รายการ