f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
916 ซื้อหมึกดิจิตอล Taskalfa TK4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 611/40/62/144 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
917 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 611/45/62/143 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
918 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 611/60/62/142 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
919 ซื้อแผ่นประกอบหลักกิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2562 611/60/62/141 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
920 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 611/35/62/139 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
921 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 611/50/62/138 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
922 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 611/60/62/137 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
923 ซื้อป้ายลูกศรหัวเกาะไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาดป้ายบน 90 ซม. ป้ายล่าง 45 x 75 ซม.แผงโซล่าเซลล์ 10W แบตเตอรี่ 12V 12Amp หลอด LED Super light (แสงสว่างพิเศษ) จำนวน 200 ดวง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade พร้อมเสายาว 3.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 611/60/62/136 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
924 ซื้อยางแอสฟัลต์ ชนิด CMS-2 และ CR2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 611/60/62/135 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
925 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด ศก 8 x 75 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 611/60/62/132 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
926 ซื้อเหล็กกล่องจำนวน 4 รายการ 31/01/2562 611/60/62/118 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
927 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ 31/01/2562 611/60/62/119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
928 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Hp laserjet และอื่นๆจำนวน 5 รายการ 31/01/2562 611/60/62/117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
929 ซื้อหินและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 31/01/2562 611/60/62/116 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
930 ซื้อสีตีเส้นและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 29/01/2562 611/60/62/113 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 916 ถึง 930 จาก 947 รายการ