f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.229+110 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/-/64/291 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
77 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.225+575 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/-/64/290 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
78 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย ที่ กม.33+750 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/-/64/289 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
79 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2564 611/35/64/293 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,580.00 02/07/2564 611/60/64/287 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/45/64/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 611/60/64/286 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 611/60/64/285 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
84 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/-/64/284 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
85 จ้างผลิตฝาบ่อพัก แบบ STEEL GRATING COVER ขนาด 0.54 x 1.09 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/-/64/283 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/45/64/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
87 จ้างเหมาบริการ ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.221+240 (บริเวณหน้าปั๊ม PT โคกสูง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2564 611/-/64/281 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2564 611/60/64/280 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
89 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 611/-/64/279 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
90 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.161+190 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 611/-/64/278 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 929 รายการ