f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
871 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร(เส้นชะลอความเร็ว)ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.178+925-กม.205+650 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.211+700-กม.219+300 รวมปริมาณงาน 432.00 ตร.ม. 04/04/2562 611/-/62/182 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
872 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 รวมปริมาณงาน 92.160 ตารางเมตร (จำนวน 16 แผ่น) 04/04/2562 611/-/62/183 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
873 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอื่นๆจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 611/45/62/179 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
874 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Engineer Prismatic Grade (3M) สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2562 611/60/62/178 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
875 ซื้อสีน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 4 รายการ 01/04/2562 611/60/62/177 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
876 ซื้อสีน้ำมันและอื่นๆจำนวน 5 รายการ 01/04/2562 611/60/62/176 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
877 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.9+250 (RT.) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 611/-/62/175 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
878 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Engineer Prismatic Grade(3M) สีเหลือง ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2562 611/60/62/174 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
879 ซื้อสีน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 611/60/62/172 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
880 ซื้อสีน้ำพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 611/60/62/171 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
881 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 611/60/62/169 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
882 ซื้อปูนซีเมนต์ก่อฉาบ จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 611/60/62/168 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
883 จ้างป้ายไวนิลจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 611/-/62/165 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
884 ซื้อสีสเปรย์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 611/60/62/160 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
885 ซื้อทรายหยาบ 35 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 611/60/62/167 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 871 ถึง 885 จาก 929 รายการ