f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
856 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (BUS STOP SHELTER TYPE “E” บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่ กม.27+950 RT. และกม.50+300 RT. รวมปริมาณงาน 2 แห่ง 23/04/2562 611/-/62/199 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
857 ซื้อเหล็กกล่องจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 611/60/62/198 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
858 ซื้อเหล็กกล่องจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 611/60/62/197 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
859 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 611/35/62/195 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
860 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineer Prismatic Grade(3M) สีน้ำเงิน ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 611/60/62/194 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
861 จ้างป้ายไวนิลจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 611/60/62/192 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
862 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 611/60/62/191 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
863 ซื้อแบตเตอรี่แห้งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 611/60/62/190 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
864 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.196+417 (สามแยกโรงเรียนบ้านโคกสวาย) รวมปริมาณงาน 25.920 ตารางเมตร (จำนวน 14 แผ่น) 10/04/2562 611/-/62/189 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
865 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.207+412 - กม.223+912 รวมปริมาณงาน 80.640 ตารางเมตร (จำนวน 14 แผ่น) 09/04/2562 611/-/62/188 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
866 ซื้อเหล็กและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 611/60/62/180 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
867 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 611/60/62/186 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
868 ซื้อAsphalt Concrete จำนวน 33 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 611/60/62/181 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
869 ซื้อปูนซีเมนต์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 611/60/62/184 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
870 จ้างเหมาติดหมุดสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย หน้าเดียวและสองหน้า สีเหลือง สีขาว บนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.22+000 - กม.28+200 และกม.29+700 - กม.32+055 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2562 611/-/62/187 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 856 ถึง 870 จาก 929 รายการ