f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.230+720 ด้านขาวทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 611/-/64/394 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
17 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ที่ กม.150+350 ร่องกลางซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 611/-/64/393 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ที่ กม.186+870 ด้านซ้ายทาง (ขาออก) จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 611/-/64/392 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 611/40/64/398 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
20 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2564 611/35/64/391 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 611/60/64/371 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 611/60/64/366 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 611/60/64/365 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
24 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.10+425 ด้านขวาทาง (ร่องกลางถนน) จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2564 611/-/64/363 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
25 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.160+900 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2564 611/-/64/362 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
26 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2564 611/35/64/361 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2564 611/45/64/359 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2564 611/60/64/358 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2564 611/60/64/357 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 611/60/64/355 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 929 รายการ