f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ระหว่าง กม.14+916-กม.15+930 ปริมาณงาน 21,848 ตารางเมตร 18/03/2563 คค 06056/eb16/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพะยอม-โคกสูง ระหว่าง กม.11+675-กม.13+360 ปริมาณงาน 16,083 ตารางเมตร 18/03/2563 คค 06056/eb18/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.211+750-กม.213+510 RT. และ กม.214+420-กม.217+000 RT. ปริมาณงาน 4.340 กม. 12/03/2563 คค 06056/eb3/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.205+992-กม.207+370 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 คค 06056/eb2/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.221+263-กม.223+586 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 คค 06056/eb5/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.6+000-กม.7+000 และ กม.27+378+28+542 ปริมาณงาน 31,576 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 คค 06056/eb23/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดแค-วังหิน ระหว่าง กม.0+285-กม.1+625 ปริมาณงาน 28,099 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 คค 06056/eb22/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
98 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.238+436-กม.239+018 และ กม.245+540-กม.246+458 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 84 ต้น) 26/02/2563 คค 06056/1.3/ eb 1/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
99 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ เลขที่ 611/05/63/3 09/01/2563 611/05/63/3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
100 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 52 รายการ 21/11/2562 611/05/63/1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
101 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 29/08/2562 1 นร.47/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
102 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.240+775 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.9+800-กม.60+380 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) 04/04/2562 คค 06056/1.3//eb38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
103 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207 08/02/2562 คค 06056/eb 36/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
104 งานบำรุงปกติ จ้างเหมางานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (Research and Development of Highways Maintenance System) ทางหลวงหมายเลข 2,204 ปริมาณงาน 1 โครงการ 12/02/2562 คค 06056/eb 37/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
105 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 29/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 107 รายการ