f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
976 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 กม.196+800-กม.197+256(LT.,RT.),กม.204+205-กม.204+450(LT.)ทางหลวงหมายเลข 2067 กม.16+250-กม.16+800 รวมปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 28/03/2562 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 1/1.3/905 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
977 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Engineer Prismatic Grade(3M) สีเหลือง ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2562 611/60/62/174 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
978 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.226+425 - กม.229+395 (LT.), กม.232+000 - กม.234+000 (LT.), กม.233+425 - กม.235+570 (RT.) และกม.240+000 - กม.240+775 (RT.) ปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 22/03/2562 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 1/1.3/862 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
979 ซื้อสีน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 611/60/62/172 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
980 ซื้อสีน้ำพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 611/60/62/171 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
981 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 611/60/62/169 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
982 ซื้อปูนซีเมนต์ก่อฉาบ จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 611/60/62/168 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
983 จ้างป้ายไวนิลจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 611/-/62/165 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
984 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 26/03/2562 611/35/62/170 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
985 ซื้อสีสเปรย์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 611/60/62/160 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
986 ซื้อทรายหยาบ 35 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 611/60/62/167 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
987 ซื้อฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ำ (RC.Cove Of RC.Ditch Type A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 611/60/62/166 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
988 งานจ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต รหัสงาน 21121 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+170 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,039 เมตร 21/03/2562 611/-/62/159 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
989 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ที่ กม.200+035 (LT), กม.201+035 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.4+000 (LT.), 18/03/2562 611/-/62/151 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
990 ซื้อกรวยยางสีส้มฐาน 40 x 40 ซม. สูง 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.2 กก. มอก.542-2549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 611/60/62/158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,035 รายการ