f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
961 ซื้อแบตเตอรี่แห้งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 611/60/62/190 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
962 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.196+417 (สามแยกโรงเรียนบ้านโคกสวาย) รวมปริมาณงาน 25.920 ตารางเมตร (จำนวน 14 แผ่น) 10/04/2562 611/-/62/189 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
963 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.207+412 - กม.223+912 รวมปริมาณงาน 80.640 ตารางเมตร (จำนวน 14 แผ่น) 09/04/2562 611/-/62/188 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
964 ซื้อเหล็กและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 611/60/62/180 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
965 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 611/60/62/186 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
966 ซื้อAsphalt Concrete จำนวน 33 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 611/60/62/181 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
967 ซื้อปูนซีเมนต์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 611/60/62/184 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
968 จ้างเหมาติดหมุดสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย หน้าเดียวและสองหน้า สีเหลือง สีขาว บนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.22+000 - กม.28+200 และกม.29+700 - กม.32+055 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2562 611/-/62/187 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
969 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร(เส้นชะลอความเร็ว)ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.178+925-กม.205+650 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.211+700-กม.219+300 รวมปริมาณงาน 432.00 ตร.ม. 04/04/2562 611/-/62/182 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
970 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 รวมปริมาณงาน 92.160 ตารางเมตร (จำนวน 16 แผ่น) 04/04/2562 611/-/62/183 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
971 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอื่นๆจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 611/45/62/179 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
972 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Engineer Prismatic Grade (3M) สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2562 611/60/62/178 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
973 ซื้อสีน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 4 รายการ 01/04/2562 611/60/62/177 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
974 ซื้อสีน้ำมันและอื่นๆจำนวน 5 รายการ 01/04/2562 611/60/62/176 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
975 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.240+775 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.9+800-กม.60+380 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) 24/04/2562 คค 06056/1.3//eb38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 961 ถึง 975 จาก 1,035 รายการ