f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2564 611/60/64/303 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 611/60/64/301 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
78 จ้างผลิตฝาบ่อพัก แบบ Steel Grating Cover ขนาด 0.54 x 1.09 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 611/-/64/300 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 611/60/64/296 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 611/60/64/295 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 611/60/64/294 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
82 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.229+110 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/-/64/291 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
83 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.225+575 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/-/64/290 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
84 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย ที่ กม.33+750 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 611/-/64/289 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
85 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2564 611/35/64/293 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/45/64/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 611/60/64/286 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2564 611/60/64/285 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
89 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/-/64/284 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
90 จ้างผลิตฝาบ่อพัก แบบ STEEL GRATING COVER ขนาด 0.54 x 1.09 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/-/64/283 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,035 รายการ