f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
62 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ถนน ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
63 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7- 8 ) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
64 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
65 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนไทย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.209+323.50 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
66 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา- ดอนหวาย ระหว่าง กม.148+565-กม.174+412 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.207+412-กม.223+912 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด- หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912-กม.251+299 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 302.00 ตร.ม. ) 30/03/2563 คค 06056/ eb 30 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
67 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอนตาลาด-หนองแวงโสกพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.229+910-กม.229+964, กม.230+826-กม.231+348 และ กม.232+208 -กม.232+658 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 27/03/2563 คค 06056/eb33/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
68 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสรวง-โนนไทย ระหว่าง กม.40+706-กม.43+154 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) 27/03/2563 คค 06056/eb35/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
69 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 8 ระหว่าง กม.53+706-กม.55+326 และ กม.57+810-กม.58+422 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 64 ต้น) 27/03/2563 คค 06056/eb34/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
70 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.190+420-กม.193+150 LT. ปริมาณงาน 31,280 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 คค 06056/eb38/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
71 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.226+234- กม.229+284 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,631 ตร.ม.) 26/03/2563 คค 06056/ eb 32 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
72 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ระหว่าง กม.151+400-กม.151+640 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 ต้น) 26/03/2563 คค 06056/ eb 31/2563 ลงวันที่1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
73 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.202+000-กม.206+540 RT. และ กม.204+202-กม.204+450 LT. ปริมาณงาน 32,721 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 คค 06056/eb37/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
74 จ้างก่อสร้างงานงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 3 ระหว่าง กม.182+800-กม.187+318 LT. ปริมาณงาน 50,159 ตารางเมตร 30/03/2563 คค 06056/eb36/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
75 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.0+144-กม.1+987 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 111 รายการ