f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ระหว่าง กม.177+700 - กม.181+600 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2563 1 นร.2/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
107 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.226+234- กม.229+284 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,631 ตร.ม.) 23/03/2563 คค 06056/ eb 32 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
108 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ระหว่าง กม.151+400-กม.151+640 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 ต้น) 23/03/2563 คค 06056/ eb 31/2563 ลงวันที่1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
109 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.202+000-กม.206+540 RT. และ กม.204+202-กม.204+450 LT. ปริมาณงาน 32,721 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 คค 06056/eb37/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
110 จ้างก่อสร้างงานงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 3 ระหว่าง กม.182+800-กม.187+318 LT. ปริมาณงาน 50,159 ตารางเมตร 27/03/2563 คค 06056/eb36/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
111 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.0+144-กม.1+987 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
112 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.232+600-กม.233+440 RT., กม.239+165-กม.240+000 RT. และ กม.249+860-กม.251+299 RT. ปริมาณงาน 25,012 ตารางเมตร 16/03/2563 คค 06056/eb27/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
113 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประทาย-ชุมพวง ระหว่าง กม.0+144-กม.1+987 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 คค 06056/eb28/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
114 จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลื่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.15+036 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค 06056/eb29/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
115 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.11+580-กม.11+652, กม.13+926-กม.14+124 และ กม.16+036 -กม.16+990 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 71 ต้น) 12/03/2563 คค 06056/ eb 25 /2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
116 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านส้ม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด กม.187+166 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 11/03/2563 คค 06056/ eb 26 /2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
117 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 1 ระหว่าง กม.195+197-กม.232+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 133.118 ตร.ม. ) 12/03/2563 คค 06056/ eb 24 /2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
118 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.15+450-กม.16+500 และ กม.28+700-กม.29+667 ปริมาณงาน 20,656 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2563 คค 06056/eb11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
119 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.47+812-กม.51+375 ปริมาณงาน 32,067 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2563 คค 06056/eb13/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
120 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.60+189-กม.61+900 และ กม.68+872-กม.69+400 ปริมาณงาน 20,201 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2563 คค 06056/eb21/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 193 รายการ