f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมางานทาสีสะพาน สีน้ำอะคริลิค ประเภทกึ่งเงา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.152+386, กม.152+441 รวมปริมาณงาน 3,669.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 611/-/63/327 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
77 จ้างเหมางานปะซ่อม บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ระหว่าง กม.189+414 - กม.189+752 LT. รวมปริมาณงาน 1,352.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 611/-/63/328 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
78 จ้างเหมางานตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม.18+804 - กม.57+000 รวมปริมาณงาน 122,128.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 611/-/63/317 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
79 จ้างเหมางานติดปุ่มสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอยสีเหลืองและสีขาว หน้าเดียว, สองหน้า บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.25+660-กม.26+200 และกม.36+232-กม.36+532 (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 676 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 611/-/63/312 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
80 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ที่ กม.25+660-กม.26+000 LT., RT. ,กม.34+950-กม.35+250 LT., RT. ,กม.35+725-กม.36+025 LT., RT. ,กม.36+229-กม.36+529 LT., RT. รวมปริมาณงาน 1,176.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 611/-/63/310 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
81 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง Mast Arm พร้อมอุปกรณ์) บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บ้านวัด - ประทาย และบนทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชุมพวง รวมปริมาณงาน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 611/-/63/311 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 611/40/63/295 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
83 จ้างเหมางานติดตั้งหลังคาบริเวณทางเดินบนสะพานคนเดินข้าม ความยาว 41.00 เมตร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 611/-/63/302 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
84 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 204, 2198, 2, 202, 2150, 2369 และ 2246 รวมปริมาณงาน 915,956.50 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 611/-/63/288 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
85 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-17 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง กม.12+908-กม.28+542 LT.,RT. และบนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.20+000-กม.32+000 LT.,RT. รวมปริมาณงาน 206 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 611/-/63/286 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
86 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนฯ) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 611/-/63/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
87 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ระหว่าง กม.53+450 - กม.54+625 (บริเวณหมู่บ้านตลุกพลวง) และบนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.60+605 (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 90.30 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 611/-/63/252 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 611/60/63/219 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
89 จ้างเหมางานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 1 นร.3/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
90 จ้างเหมาทำการซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.150+600 - กม.152+775 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,875 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 611/-/63/203 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 193 รายการ