f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.232+734 - กม.233+054 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2563 1 นร.57/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
62 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.197+725-กม.198+594 LT. , กม.202+125-กม.203+280 LT., และ กม.205+650-กม.205+970 LT. ปริมาณงาน 2.344 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/08/2563 คค 06056/ eb 50 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
63 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+610 ปริมาณงาน 34 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2563 611/-/63/409 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
64 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสรวง - โนนไทย ระหว่าง กม.42+650 - กม.43+234 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 611/-/63/397 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
65 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE II แผ่นหนา 3.2 มม. ตามมาตรฐานทางหลวง RS-301, RS-303 บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่ - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.47+663 - กม.47+963 รวมปริมาณงาน 300 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 611/-/63/394 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
66 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสี - ตะโก ที่ กม.59+395 (สี่แยกบ้านสระสี่เหลี่ยม) รวมปริมาณงาน 283.000 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 611/-/63/393 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
67 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.20+769 (บริเวณแยกโคกสี) รวมปริมาณงาน 22.440 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2563 611/-/63/390 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
68 จ้างเหมางานตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 204, 2198, 2, 207, 2150 และ 2369 รวมปริมาณงาน 1,214,668.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2563 611/-/63/391 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
69 จ้างเหมางานทาสีสะพาน สีน้ำอะคริลิค 100 เปอร์เซ็น ชนิดทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา บนทางหลวงหมายเลข 2, 206, 2437, 205, 2068 และ 2150 รวมปริมาณงาน 3,578.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 611/-/63/378 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
70 จ้างเหมางานปะซ่อมผิว บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ระหว่าง กม.188+077 - กม.188+415 LT. รวมปริมาณงาน 1,352.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2563 611/-/63/375 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
71 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้วขึ้นไป (ขนาดความสูงถึงยอดใบ 10-15 ม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้วขึ้นไป (ขนาดใหญ่) บนทางหลวงหมายเลข 2198 กม.5+000 กม.23+427 LT., RT. และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.0+000 - กม.60+605 LT., RT. รวมปริมาณงาน 129 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2563 611/-/63/378 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
72 จ้างเหมาผลิตโครงป้ายพร้อมติดตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.16+025 RT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 611/-/63/346 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
73 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE II แผ่นหนา 3.2 มม. (ชุบสังกะสีไม่น้อยกว่า 1,100 กรัม/ตร.ม.) ตามมาตรฐานทางหลวง RS-301, RS-303 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด (ร่องกลางถนน) ระหว่าง กม.186+120-กม.186+748 รวมปริมาณงาน 628 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 611/-/63/347 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
74 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 611/-/63/331 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
75 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.221+666 - กม.221+756, กม.221+972 CL. และกม.222+205 - กม.222+330 CL. ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.30+756 - กม.31+296 RT. รวมปริมาณงาน 33 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 611/-/63/332 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 193 รายการ