f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ที่ กม.200+035 (LT), กม.201+035 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.4+000 (LT.), 18/03/2562 611/-/62/151 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
182 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 205 ทางหลวงหมายเลข 2150 ทางหลวงหมายเลข 2 รวมปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 12/03/2562 611/-/62/146 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 611/60/62/142 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
184 งานบำรุงปกติ จ้างเหมางานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (Research and Development of Highways Maintenance System) ทางหลวงหมายเลข 2,204 ปริมาณงาน 1 โครงการ 01/02/2562 คค 06056/eb 37/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
185 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.160+225 และ กม.616+375, ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.15+000, กม.15+500 และกม.17+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 611/-/62/115 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
186 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ที่ กม.212+000 (LT.), (RT.) และกม.216+300 (LT.), (RT.) รวมปริมาณงาน 4 แห่ง 29/01/2562 611/-/62/109 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
187 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 04/02/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
188 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตร พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิดไม่มีเฟรม บนทางหลวงหมายเลข 2226, 2073, 2160, 2246 และ 2369 จำนวน 376 แผ่น 22/01/2562 611/-/62/108 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
189 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.177+584 (LT.), กม.177+984 (RT.), กม.180+440 (LT.) และกม.180+840 (RT.) รวมปริมาณงาน 4 แห่ง 16/01/2562 611/-/62/101 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
190 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม.4+937 - กม.5+461 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 611/-/62/90 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
191 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง – ดอนตะหนิน ที่ กม.48+520 LT. , กม.48+875 RT. และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.32+500 LT., 27/12/2561 611/-/62/75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
192 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย-ชุมพวง ที่ กม.0+015-กม.0+110 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 06/12/2561 คค 06056/1.3/eb 35/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
193 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-3-12.50 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.85+647-กม.85+747 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 06/12/2561 6 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 181 ถึง 193 จาก 193 รายการ