f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย – โนนสูง กม.3+952-กม.4+567 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฏร์พัฒนา) และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.29+700-กม.32+000 (วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง) รวมปริมาณงาน 1,315 ตร.ม 05/07/2562 611/-/62/305 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
167 จ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.224+566 - กม.225+975 (MAIN ROAD LT., RT.) เป็นแห่งๆ รวมปริมาณงาน 6,039.00 เมตร 04/07/2562 611/-/62/295 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
168 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 กม.152+870 RT. (โรงเรียนบ้านโคกไผ่ - ขนาย) (Type E) จำนวน 1 หลัง, ทางหลวงหมายเลข 2 กม.216+925 RT. (Type A) จำนวน 1 หลัง, ทางหลวงหมายเลข 205 กม.206+325 RT. (Type A) จำนวน 1 หลัง 02/07/2562 611/-/62/289 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
169 จ้างเหมาติดเป้าสะท้อนแสงสีขาวและสีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 2, ทางหลวงหมายเลข 205, ทางหลวงหมายเลข 204, ทางหลวงหมายเลข 2067, ทางหลวงหมายเลข 2226 รวมปริมาณงาน 1,222 อัน 02/07/2562 611/-/62/290 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
170 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ระหว่าง กม.179+225 - กม.205+350 LT., RT. (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 240.00 ตารางเมตร 08/05/2562 611/-/62/213 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
171 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (BUS STOP SHELTER TYPE “E” บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่ กม.27+950 RT. และกม.50+300 RT. รวมปริมาณงาน 2 แห่ง 23/04/2562 611/-/62/199 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
172 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.207+412 - กม.223+912 รวมปริมาณงาน 80.640 ตารางเมตร (จำนวน 14 แผ่น) 09/04/2562 611/-/62/188 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
173 จ้างเหมาติดหมุดสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย หน้าเดียวและสองหน้า สีเหลือง สีขาว บนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.22+000 - กม.28+200 และกม.29+700 - กม.32+055 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2562 611/-/62/187 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
174 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร(เส้นชะลอความเร็ว)ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.178+925-กม.205+650 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.211+700-กม.219+300 รวมปริมาณงาน 432.00 ตร.ม. 04/04/2562 611/-/62/182 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
175 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 รวมปริมาณงาน 92.160 ตารางเมตร (จำนวน 16 แผ่น) 04/04/2562 611/-/62/183 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
176 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.9+250 (RT.) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 611/-/62/175 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
177 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.240+775 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.9+800-กม.60+380 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) 29/03/2562 คค 06056/1.3//eb38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
178 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 กม.196+800-กม.197+256(LT.,RT.),กม.204+205-กม.204+450(LT.)ทางหลวงหมายเลข 2067 กม.16+250-กม.16+800 รวมปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 28/03/2562 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 1/1.3/905 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
179 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.226+425 - กม.229+395 (LT.), กม.232+000 - กม.234+000 (LT.), กม.233+425 - กม.235+570 (RT.) และกม.240+000 - กม.240+775 (RT.) ปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 22/03/2562 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 1/1.3/862 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
180 งานจ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต รหัสงาน 21121 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+170 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,039 เมตร 21/03/2562 611/-/62/159 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 166 ถึง 180 จาก 193 รายการ